menu
 

DevOps

DevOps is een term die bestaat uit de woorden Development en Operations. Het samenvoegen symboliseert de nauwe samenwerking tussen de twee gebieden.

DevOps is geen verzameling tools, maar eerder een mindset ten opzichte van processen en een bijbehorende manier van denken. Vanuit deze mindset worden tools geselecteerd om de nauwere samenwerking tussen de twee gebieden te verbeteren.

Best practice voor digitalisering

Diensten en digitale diensten hebben zich bewezen als een belangrijke economische factor en zullen de komende jaren nog relevanter worden. Voor veel bedrijven verschuift de focus daarom nog meer naar softwareproducten.

Deze verhoogde prioriteit betekent echter niet dat er nu onbeperkte budgetten beschikbaar zijn voor softwareontwikkeling. Net als alle andere producten moeten softwareproducten kosteneffectief worden ontwikkeld. Dit gaat gepaard met de uitdaging om 'requirements' zo snel mogelijk en met de gewenste kwaliteit te implementeren. Om dit mogelijk te maken zijn efficiënte processen nodig. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe technologieën, tools en werkwijzen ontwikkeld die de ontwikkeling van software aanzienlijk efficiënter kunnen maken.

In de context van voortschrijdende digitalisering wordt DevOps dan ook vaak omschreven als een mogelijke oplossing om dit te realiseren, waarbij "digitalisering" de overgang beschrijft van een analoge naar een digitale wereld.

Alleen concentreren op de daadwerkelijke ontwikkeling bij het moderniseren van softwareontwikkeling schiet echter tekort en laat veel verbeterpotentieel buiten beschouwing. Een holistische kijk op de processen, inclusief de ontwikkeling en bediening van softwareproducten, is daarom nuttig. DevOps doet precies dat!

DevOps is een manier van denken die een holistische kijk op processen heeft om ontwikkeling (Dev) en operatie (Ops) nauw bij elkaar te brengen en zo de gehele levenscyclus van de software te optimaliseren. Om dit te bereiken is zowel een cultuurverandering in het bedrijf als een aanpassing van de gebruikte toolchain nodig. De cultuurverandering vormt de basis voor de vaak organisatorisch gescheiden afdelingen voor ontwikkeling en bedrijfsvoering om echt samen te werken. De technische aanpassingen aan de toolchain zijn een middel om deze samenwerking zo goed mogelijk te ondersteunen.

DevOps gaat over efficiënter worden door continu te leren en iteratieve verdere ontwikkeling van producten en processen door te leren van de eigen fouten en nieuwe wegen te vinden door te experimenteren. Hiervoor is het nodig dat middelen beschikbaar zijn waar ze het meest dringend nodig zijn; idealiter via zelfbediening en automatisering.

Dit biedt verschillende voordelen ten opzichte van klassieke softwareontwikkeling:

  • Snellere feedback van operaties naar productontwikkeling
  • Wijzigingen kunnen in kortere cycli worden gepubliceerd
  • Efficiëntere overdracht van ontwikkeling naar operatie

Om processen technisch te verbeteren, kan het nodig zijn om nieuwe tools te blijven uitproberen en regelmatig grote updates voor hen uit te voeren om nieuwe functies te kunnen gebruiken. Hoe efficiënter dit lukt, hoe lager de drempels om processen aan te passen en het volledige potentieel te kunnen benutten.

Op zoek naar een webontwikkelaar?

Kies voor kwaliteit, zowel in code als communicatie.